Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Czyste powietrze dla naszych dzieci

Media w Polsce i na całym świecie, praktycznie codziennie zasypują nas informacjami, dotyczącymi pogarszającej się jakości powietrza i wzrostu ilości zanieczyszczeń lotnych. W mediach tradycyjnych, prasie, telewizji, radiu, ale przede wszystkim w zasobach wyszukiwarek internetowych, znajdziemy opisy przykładów konkretnych skutków, jakie dla nas i przyszłych pokoleń niosą emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Polska ma w tym zakresie ogromne problemy, a niektóre miasta borykają się już z występowaniem zjawiska smogu. 

W sezonie grzewczym od września do kwietnia, widzimy działanie otaczających nas kominów domów. W czasie spacerów doskonale widać zadymienia w poszczególnych obszarach zwartej zabudowy.

A przecież jakość powietrza, którym oddychamy przekłada się w znacznym stopniu na nasze zdrowie. Ma ogromny wpływ, również na  stan środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenie powietrza przez ludzi to problemem lokalny i globalny, ponieważ zanieczyszczenia przemieszczają się na bardzo duże odległości.

Musimy uświadamiać sobie, swoim bliskim i przyjaciołom, że wszyscy odpowiadamy za stan powietrza, podejmując codzienne czynności. Czy zastanawiamy się nad konsekwencjami, które odczują nasze dzieci i wnuki, gdy do ogrzewania domów używamy niewłaściwych, czy też wręcz zabronionych substancji? Czy zdajemy sobie tak naprawdę sprawę, czym oddychamy My i nasze dzieci, gdy w palenisku lądują fragmenty mebli, plastik i inne przedmioty zawierające trujące substancje?

Dziś każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu ma wpływ na przyszłość. Zastanówmy się nad tym.

Nasza Gmina od lat podejmuje kroki w celu poprawy sytuacji. Uruchomiliśmy stronę informacyjną czystepowietrze.gminazychlin.pl, żeby mogli Państwo śledzić aktualne pomiary jakości powietrza oraz informacje na temat już zrealizowanych zadań proekologicznych i o tych, zaplanowanych na lata następne.

W Dniu Czystego Powietrza, który obchodzony jest 14 listopada, rozpoczęliśmy wdrażanie systemu monitorowania jakości powietrza w naszym mieście i okolicy. Pozwoli to nam lokalizować miejsca i czas wyższej emisji zanieczyszczeń. W dalszej kolejności zmierzać to będzie do ich sukcesywnej eliminacji.

Wdrożenie systemu ma również cel ściśle edukacyjny. Akcja informacyjna skierowana będzie do młodszych i starszych mieszkańców. Nasi uczniowie będą dokonywać sukcesywnych obserwacji wyników i prezentować je dla zwiększenia świadomości wszystkich mieszkańców.

Czujniki pomiarów jakości powietrza zamontowaliśmy w trzech największych skupiskach źródeł emisji. Czujniki znajdują się na naszych szkołach przy ulicach Łukasińskiego, Żeromskiego i Szkolnej. Dla uczniów będą doskonałym narzędziem do badań naszego otoczenia podczas zajęć szkolnych i promowania zachowań proekologicznych.

Mieszkańców zachęcam do podglądania strony z wynikami pomiarów. Każdy będzie mógł naocznie przekonać się jaki wpływ mają nasze działania. Z historii pomiarów emisji cząstek zanieczyszczeń oznaczonych PM 10 i PM 2,5 wynikać będzie w jakich okresach sytuacja się pogarsza, a nawet w jakich porach dnia jakość powietrza jest lepsza, a w jakich gorsza.

Bądźmy odpowiedzialni i postarajmy się o czyste powietrze dla naszych dzieci i wnuków!

Wszystko w naszych rękach!

Skip to content