Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Zmiana organizacyjna w systemie obsługi wodno-kanalizacyjnej [Aktualizacja]

Szanowni Państwo!

Dynamicznie zmieniające się warunki zewnętrzne funkcjonowania polskich samorządów powodują, że zarządzający nimi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci muszą wprowadzać nowe rozwiązania organizacyjne, przygotowując instytucje komunalne na bieżące i przyszłe wyzwania.

Jednym z ostatnich, najważniejszych zagadnień związanych z działalnością komunalną jest obszar strategiczny dla wszystkich mieszkańców związany z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków. W naszej gminie dotychczas funkcjonował zakład komunalny skupiający w swojej strukturze trzy diametralnie różne działalności. Co ważne jednym z wiodących zakładów w tej strukturze był zakładem taryfowym, który nie mógł otrzymywać dotacji podmiotowej.

Dla poprawy i rozwoju jakości usług w najważniejszej części związanej z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji należało dokonać pełnej reorganizacji tej nieefektywnej formy działalności i powołać spółkę działającą w oparciu o kodeks prawa handlowego. Przedsiębiorstwo w tej formie ma osobowość prawną, odrębność majątkową i zdolność do samodzielnego finansowania rozwoju. Stwarza szansę na rozwój tych jakże ważnych usług dla mieszkańców miasta i gminy. W perspektywie następnych 3 do 5 lat spółka ma stać się profesjonalnie i prężnie działającym przedsiębiorstwem prowadzącym ważne inwestycje w zakresie modernizacji strategicznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Żychlin infrastruktury.

W najbliższej przyszłości – oczekujemy rejestracji spółki przez sąd rejestrowy w tym miesiącu – rozpocznie swoją działalność Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie. Spółka będzie następcą prawny zakładu komunalnego.

Wszystkie dane nowego podmiotu znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce Administracja (https://gminazychlin.pl/administracja/przedsiebiorstwo-wodociagow-i-kanalizacji-w-zychlinie-sp-z-o-o/) tuż po rejestracji Spółki.

Zapraszam do lektury sprawozdania, które przybliża proces reorganizacji, jego przebieg, wnioski z analiz oraz najważniejsze skutki i cele do osiągnięcia: Sprawozdanie z likwidacji i przekształcenia SZB

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

W dniu 16 września 2021 r. zarejestrowana została przez Sąd Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie. Prezesem spółki jest Zbigniew Wojtczak. Spólka będzie miała swoją siedzibę przy ul. Łukasińskiego 60 w Żychlinie

Do czasu przeprowadzenia biur pod adres siedziby administracja Spółki znajduje się nadal w biurowcu przy ul. Barlickiego 15

Telefony:

Sekretariat – 24 351 20 90

ZWiK (Stacja Uzdatniania Wody) – 24 285 13 59

ZWiK (Oczyszczalnia) – 24 285 12 35

Zgłaszanie awarii wodociągowych – 24 285 13 59

Obsługa klienta – sprawy wodociągowe – 24 285 13 59

Skip to content