Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żychlinie

Szanowni mieszkańcy! Urząd Gminy w Żychlinie informuje i zachęca do oddawania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych tj.

 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odpadów niebezpiecznych,
 • chemikaliów,
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpadów tekstyliów i odzieży, 
 • papieru,
 • metali,
 • tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
 • bioodpadów,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Żychlinie  przy ul. Granicznej 38 (przy dawnym składowisku odpadów komunalnych). Punkt czynny jest w każdą środę w godz. 10:00-18:00. Trzeba jedynie zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dokument potwierdzający opłaty za odbiór odpadów.

Nie palmy śmieci, nie wyrzucajmy ich do rowów, nie wywoźmy do lasów, zadbajmy razem o nasze środowisko!

Skip to content