Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r.
(sygn. akt K27/11) wprowadzono zmianę w Kodeksie pracy.
Każde święto państwowe wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Pracodawca zobowiązany jest do oddania pracownikowi innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zgodnie z powyższym informuję, że dzień 17 sierpnia
jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie,
za dzień 15 sierpnia 2020r.

Za utrudnienia serdecznie przepraszam.

Telefon dyżurny w sytuacji konieczności wydania aktu zgonu: 606 198 423

Burmistrz Gminy Żychlin
/-/ Grzegorz Ambroziak

Skip to content