Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie

Urząd Gminy w Żychlinie informuje, że  Gmina Żychlin uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” na realizację  zadania pn. „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie”. Całkowita wartość zadania wynosi 32.286 zł, w tym kwota dotacji
z WFOŚiGW  w Łodzi  to 29.057,00zł (90% kosztu całkowitego zadania).

Projekt edukacyjny pod nazwą „Czyste powietrze! Jesteśmy na TAK!” przeznaczony jest dla uczniów klas I-V. Ma on na celu uświadomienie uczniom, a pośrednio również ich rodzicom, w jaki sposób codzienne decyzje wpływają na zanieczyszczenie otaczającego nas powietrza i jakie to niesie konsekwencje dla naszego zdrowia. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzą swoje rozumienie znaczenia powietrza w przyrodzie, przyczyn i skutków jego zanieczyszczenia. Poznają sposoby walki ze smogiem. Udział w warsztatach i zajęciach terenowych da im możliwość obserwacji i prowadzenia doświadczeń i eksperymentów, wpłynie na rozwój kreatywności i ciekawości świata. Podejmowane działania wpłyną na ukształtowanie postaw proekologicznych.

Program obejmuje:

  1. zakup pomocy dydaktycznych (32szt.),
  2. zakup materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych (155szt.),
  3. organizację wycieczek ekologicznych/ warsztatów terenowych ( 13szt.)
  4. warsztaty/ zajęcia stacjonarne (12szt.),
  5. organizację konkursów ekologicznych z nagrodami ( 6szt.),
  6. inne działania m.in. zajęcia lekcyjne, koła przyrodniczo- edukacyjne, akcje, itp.

Termin realizacji zadania zaplanowano do dnia 30.06.2021r.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Skip to content