Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów

W związku z wejściem w życie uchwały  Rady Miejskiej  w Żychlinie Nr XIX/98/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2020 rok” Urząd Gminy
w Żychlinie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w wysokości 50%  kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów będących własnością mieszkańców Gminy Żychlin lub sfinansowanie 100% kosztów w/w zabiegów przygarniętych bezdomnych psów i kotów pochodzących z terenu gm. Żychlin.

Wniosek o dofinansowanie/sfinansowanie w/w zabiegów należy złożyć w Urzędzie Gminy
w Żychlinie ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin (wydrukować i wypełnić formularz znajdujący się poniżej lub uzyskać druk w siedzibie Urzędu).

Z uwagi na ograniczone środki finansowe informujemy, iż w przypadku dużego zainteresowania ze strony mieszkańców, o przyznaniu dofinansowania może decydować kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, iż w 2020 roku Gmina Żychlin posiada zawarte dwie umowy na świadczenie usług weterynaryjnych, gdzie będą wykonywane zabiegi sterylizacji   i kastracji zwierząt objętych dofinansowaniem tj.: z Przychodnią Weterynaryjną lek. wet Oskar Czechoński, ul. Ignacego Krasickiego 63, 99-320 Żychlin oraz z Gabinetem Weterynaryjnym Igma Wet lek. wet. Adam Mokrzanowski,  Wojszyce 79a, 99-311 Bedlno.  Wyboru miejsca wykonania zabiegu będzie można dokonać w złożonym wniosku.

Wniosek o sfinansowanie sterylizacji, kastracji

Skip to content