Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Przywrócenie bezpośredniej obsługi interesantów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
i nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Kutnowskiego

Na podstawie Zarządzenia Starosty Kutnowskiego Nr 24/2020 z dniem 3 czerwca 2020 r. przywrócona
została bezpośrednia obsługa interesantów we wszystkich punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Kutnowskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294, z 2020 poz. 875) w Powiecie Kutnowskim funkcjonują następujące punkty świadczące przedmiotowe usługi:

– Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-30 Kutno, pokój nr 50,

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, pokój nr 5,

– Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

– Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty.  Prosimy o punktualne przychodzenie na umówioną wizytę.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie

w Starostwie Powiatowym w Kutnie w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

pod numerami telefonów

24 355 47 92 – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

–    Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno

–    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

24 355 47 64 – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

–    Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

–    Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

_______________________________________________________________________________________

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Uwaga!

Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują
także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 7 ust. 1  ustawy osoba, która skorzystała z usługi nieodpłatnej pomocy prawnej może przekazać anonimową opinię o udzieleniu pomocy poprzez wypełnienie części B – KARTY POMOCY.

Część B karty pomocy pobiera się od radcy prawnego lub adwokata, który udzielił nieopłatnej pomocy prawnej
i po jej wypełnieniu należy zostawić w urnie przy drzwiach.

Skip to content