Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

O odmrażaniu działalności oświaty i pracy urzędu

W ramach wprowadzania przez Radę Ministrów III etapu „Nowej normalności” (pisaliśmy o tym tutaj: nowa normalnosc III etap), od 18 i 25 maja mogły zostać otwarte przedszkola i szkoły dla klas I-III. Po odpowiednim sanitarnym zabezpieczeniu placówek, rodzice mogli zgłaszać swoje maluchy na zajęcia opiekuńcze. Etap odmrażania działalności placówek dotyczył rodziców pracujących.

Zainteresowanie w naszym mieście i gminie okazało się znikome. Do przedszkoli początkowo zgłoszono 10 dzieci (łącznie w 3 przedszkolach). Ostatecznie z oferty skorzystali tylko rodzice 7 dzieci w Przedszkolu nr 1 i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Grabowie.

Do klas I-III zgłoszono tylko jednego ucznia, którego rodzice ostatecznie zrezygnowali z tej możliwości.

Po dniu 25 maja urzędy miast i gmin, starostwa i urzędy wojewódzkie oraz marszałkowskie, mogą rozpocząć wdrażanie procedur bezpośredniej obsługi mieszkańców, przy zachowaniu ostrych reżimów sanitarnych.   

Zachowanie odpowiednich wymogów zapewniają indywidualne rozwiązania, tak więc np. w części urzędów wojewódzkich i dużych miast, nadal obowiązuje zasada umawiania wizyt przez telefon i internet.

W Żychlinie przygotowujemy się do wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających mieszkańców, w celu bezpiecznego korzystania z urzędu od dnia 8 czerwca. Z  uwagi na małe powierzchnie biur i zagęszczenie w nich osób pracujących, mieszkańcy przyjmowani będą pojedynczo, przy zachowaniu maksymalnego limitu osób jednocześnie przebywających w budynku.

Podczas pobytu w budynku, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, należy nadal zachowywać normy bezpieczeństwa w postaci 1,5 m odległości pomiędzy osobami i zasłaniania twarzy. Przy wejściu umieszczone są środki do dezynfekcji rąk.

Przy wejściu można będzie uzyskać informację na temat numeru pokoju, w którym należy załatwić daną sprawę lub pozostawić podanie, wniosek, dokumenty związane z załatwieniem sprawy administracyjnej.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania nadal z dostępnych opcji elektronicznego kontaktu z urzędem, który jak do tej pory sprawdził się wzorcowo. Wszystkie sprawy zgłaszane w okresie od 16 marca załatwiane były niezwłocznie w określonych w KPA terminach. Mieszkańcy bardzo sprawie posługiwali się narzędziami elektronicznymi, a w przypadku bezpośredniego kontaktu z urzędem zadania realizowane były w holu wejściowym, przy biurze podawczym.

Nadal chcemy unikać możliwego ryzyka, bo jeżeli dojdzie do stwierdzenia zakażenia wśród pracowników, automatycznie służby sanitarne obejmą kwarantanną wszystkich urzędników na minimum 2 tygodnie, co spowoduje całkowity paraliż pracy gminy. Zatem jeśli możemy, to załatwiamy sprawy urzędowe za pomocą e-PUAP, maila i telefonu.

Dziękujemy wszystkim za cierpliwość oraz bardzo solidarne i poważne potraktowanie zagrożenia COVID-19.

Skip to content