Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Kolejna dotacja unijna przyznana Gminie Żychlin

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego poinformował dziś Burmistrza Żychlina, że nasz wspólny wniosek o dotację unijną na termomodernizację został wyłoniony do realizacji. To drugi projekt unijny realizowany w zakresie ochrony powietrza.

Koszt całego zadania realizowaniu Związku wynosi ponad 8 mln zł. z czego za kwotę 1 mln zł realizowane będzie zadanie w Żychlinie. Wartość wkładu własnego Gminy wynosi 397.400 zł. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja oraz dodatkowe instalacje do ogrzewania wody i produkcji prądu ze słońca, w obiekcie komunalnym przy ul. Dąbrowskiego 6.

W chwili obecnej, do etapu realizacji wszedł projekt związany z ochroną powietrza, samodzielnie realizowany przez naszą Gminę, na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, zawartej z wyprzedzeniem w czerwcu 2019 r.

„Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” to nazwa zadania zaplanowana do realizacji do końca 2020 roku. Przedmiotem jednego zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji kolektorów słonecznych, 6 instalacji kotłów na biomasę i 60 mikroinstalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych oraz 10 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn. „Ochrona powietrza w gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”.

Wykonawcą usługi wyłonionym w ramach dwóch postępowań przetargowych (I – kotły na biomasę i kolektory słoneczne, II – mikroinstalacje fotowoltaiczne) została firma Flexipower Group Sp. z o.o. z Pabianic.

Kwota zamówienia I – 348.865,62 PLN, II – 1.228.442,61 PLN. Koszt łączny 1.577.290,23 zł.

W stosunku do szacunkowej wartości zamówienia wynikającej z kosztorysów inwestorskich są to wartości bardzo korzystne dla budżetu naszej Gminy. Łączny koszt szacunkowy zadań wynosił bowiem 2.339.602 zł brutto.

Wartość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Łącznie projekt będzie realizowany w 76 lokalizacjach tj:

– w 66 gospodarstwach domowych, z których skorzysta 311 użytkowników,

– w 10 budynkach użyteczności publicznej, w których mieszczą się:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie,
 2. Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie,
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie,
 4. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Żychlinie, ,
 5. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Kownackiej w Żychlinie,
 6. Stadion Miejski w Żychlinie,
 7. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie – filia w Żychlinie,
 8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie,
 9. Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie,
 10. Świetlica w Śleszynie

Instalacje fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energie elektryczną w budynku. Moc kotła będzie pokrywać zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania oraz pozwalać będzie na przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznej, kotła oraz kolektorów słonecznych przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności będzie:

 • zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym,
 • obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
 • obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • obniżenie kosztów ogrzewania budynków,
 • redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii uzyskanej z instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznej.

Skip to content