Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Gazyfikacja Żychlina – podpisana pierwsza umowa przyłączeniowa

W dniu dzisiejszym pomiędzy Gminą Żychlin reprezentowaną przez Burmistrza i Skarbnika a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z Siedzibą w Tarnowie Oddziałem Gazowniczym w Łodzi reprezentowanym przez Dyrekcję Zakładu zawarta została umowa o przyłączenie do sieci gazowej.

Umowa obejmuje przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej w Grabowie. Szkoła będzie odbiorcą gazu w ilości 70.000 m3 rocznie. Koszt przyłącza wynosi 8.075,64 zł. Planowana budowa zakończyć się ma do końca sierpnia przyszłego roku. Wcześniej wybudowana zostanie stacja regazyfikacji na działce w Dobrzelinie przy ul. Kasztanowej (podstrefa ŁSSE) oraz sieci gazowe wzdłuż ulicy Wł. Jagiełły i Szkolnej w kierunku naszej szkoły. Inwestycja dla samorządu uchyla drzwi do kolejnych realizacji dla mieszkańców, najpierw w I etapie, domów położonych w Dobrzelinie i Grabowie. Skala inwestycji zależeć będzie od zainteresowania ze strony mieszkańców i liczby podpisywanych umów o przyłączenia. O terminach zgłaszania się chętnych do PSG sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazownictwa w Łodzi będziemy informować mieszkańców na bieżąco.

Skip to content